04 tháng 1, 2007

Trung Quốc và Biến Cố Thiên An Môn 1989

Mao Trạch Đông tháng 10/1959

Tổng thống Nixon viếng thăm Trung Quốc


Sinh viên tuyệt thực tại quảng trường Thiên An Môn

Tổng Bí Thư Triệu Tử Dương thăm viếng các sinh viên

Hàng trăm ngàn thanh niên và sinh viên Trung Quốc đòi hỏi dân chủ

Sinh viên ngăn chận chiến xa

Lộ quân 27 dùng chiến xa tiến vào Thiên An Môn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét