05 tháng 1, 2007

Chính Trị Xã Hội

Xử tử công khai

Vượt biển tìm tự do

Công cuộc kháng chiến giải phóng Việt Nam

Xã hội băng hoại

Trường Chinh

Nguyễn Văn Linh

Đỗ Mười

Lê Đức Anh

Võ Văn Kiệt

Cộng sản Việt Nam rút quân ra khỏi Kampuchia

Lê Khả Phiêu

Nông Đức Mạnh

Trần Đức Lương

Phan Văn Khải

Nguyễn Minh Triết

Nguyễn Tấn Dũng

Hồ Cẩm Đào viếng thăm Việt Nam

Bill Clinton viếng thăm Việt Nam

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét