03 tháng 1, 2007

Cuộc Cách Mạng tại Nam Tư

Hơn 15 ngàn người Albania biểu tình

Người dân Albania bị tàn sát

Người dân Albania chạy trốn các cuộc tàn sát

Tổng thống Milosevic kích động tàn sát

Người Serb bị xúi dục tổ chức biểu tình

Cộng Hòa Slovenia biểu tình đòi ly khai

Cộng Hòa Macedonia tuyên bố độc lập 

Cộng Hòa Croatia tuyên bố ly khai

Serb và Montenegro liên kết thành lập Tân Liên Bang Nam Tư

Dân Nam Tư biểu tình tại Thủ Đô Belgrade

Tổng Thống Milosevic bị đánh bại

Milosevic bị bắt giải giao cho tòa án hình sự quốc tế 

Milosevic tại tòa án hình sự Quốc Tế La Haye

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét