02 tháng 1, 2007

Những Chống Đối Trong Khối Đông Âu Từ Thập Niên 1950


Công an Đông Đức kiểm soát sự qua lại của dân chúng

Dân Đông Đức trốn thoát

Công Nhân Lao Động Đông Đức biểu tình

Đông Đức tiến hành xây bức tường Bá Linh

Đông Đức huy động 60 ngàn nhân công xây bức tường Bá Linh

Bức tường Bá Linh năm 1962

Tổng Thống Kennedy thăm Bá Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét