03 tháng 1, 2007

Cuộc Cách Mạng tại Ba Lan

Đức Giáo Hoàng John Paul II về thăm Ba Lan 

Đức Giáo Hoàng John Paull II và Lech Walesa

Công nhân thành phố Gdansk đình công

Thành phố Gdansk 

Ban lãnh đạo Công Đoàn Đoàn Kết

Ban lãnh đạo công đoàn quyết định duy trì cuộc đình công

Tưởng niệm những công nhân đã bị chế độ Cộng sản Ba Lan tra tấn

Thủ tướng Jaruzelski ban hành lệnh thiết quân luật

Xe tăng chính quyền ngăn chận các cuộc đình công

Hàng trăm ngàn công nhân tiếp tục biểu tình

Hàng trăm ngàn công nhân tiếp tục biểu tình

Công Đoàn Đoàn Kết thắng lợi vẽ vang

Luật sư Taduesz Mazowieckj đắc cử Thủ Tướng 

Thủ Tướng Edward Gierek

Thủ Tướng Mieczyslaw Rakowski

Tổng Thống Lech Walesa

Tổng Thống Alsksander Kwasniewski

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét