02 tháng 1, 2007

Hồng Quân Liên Xô Xâm Lăng Đông Âu và A Phú Hãn


Công Nhân Thành Phố Poznam, Ba Lan biểu tình

Xe tăng Hồng Quân Liên Xô trên đường phố Warsaw

Dân chúng Hung Gia Lợi ngăn chận đoàn xe tăng của Hồng Quân Liên Xô

Hồng Quân Liên Xô đưa quân và chiến xa vào Hung Gia Lợi

Hồng Quân Liên Xô tiến vào Tiệp Khắc

Dân Tiệp Khắc biểu tình chống Hồng Quân Liên Xô

Liên Xô xa lầy tại A Phú Hãn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét