14 tháng 5, 2007

Bộ Ba Nguyễn Minh Triết – Nguyễn Tấn Dũng – Trương Tấn Sang

* Lý Thái Hùng

Ngày 25 tháng 4 năm 2007 vừa qua, đánh dấu đúng một năm ngày bế mạc đại hội lần thứ X của đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức từ ngày 18 đến 25 tháng 4 năm 2006. Đây có thể coi là một đại hội khác thường nhất trong tất cả các đại hội đã triệu tập từ trước đến nay, khi nó không có đại hội trù bị để cho các phe nhóm tự quyết định lấy thành phần nhân sự trong Trung ương đảng mà phải giao cho 1,176 đại biểu biểu quyết ngay tại đại hội, cũng như cho các đảng viên tự ứng cử mà không cần thông qua sự đề bạt của ban tổ chức Trung Ương. Nhưng quan trọng hơn, đại hội lần thứ X còn đánh dấu sự cáo chung của bộ ba Thái thượng hoàng gồm Đỗ Mười, Lê Đức Anh và Võ Văn Kiệt ra khỏi vị trí quyền lực, sau gần 10 năm (1997 – 2006) làm mưa làm gió trong hậu trường chính trị giữa họ với nhau. Nhưng sự cáo chung quyền lực của bộ ba Thái Thượng Hoàng lại tạo ra một sự tranh chấp mới trong đảng Cộng sản Việt Nam mà lần này không chủ yếu ở nhân sự cầm đầu giữa các phe nhóm mà chuyển theo khuynh hướng địa phương Bắc – Trung – Nam. Bài viết này có chủ đích lượng giá tình hình nhân sự lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam sau đại hội X.

04 tháng 5, 2007

Tẩy Chay Bầu Cử Độc Đảng Ảnh Hưởng Như Thế Nào Trong Cuộc Đấu Tranh Hiện Nay

* Lý Thái Hùng

Cuộc đấu tranh mà dân tộc Việt Nam đang tiến hành có nhiều cách gọi khác nhau như đấu tranh giải phóng Việt Nam khỏi ách độc tài Cộng sản, hay đấu tranh để giành lại tự do dân chủ cho Việt Nam. Những tên gọi này đều khởi đi từ một mục tiêu duy nhất mà nhiều thế hệ Việt Nam đã và đang theo đuổi, đó là đấu tranh cho đến ngày hoàn toàn lật đổ ách cai trị bạo tàn và dã man của tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam để xây dựng lại một nước Việt Nam dân chủ, tự do và tiến bộ. Mục tiêu cao cả này đã cho chúng ta thấy rõ ba điều sau đây: