04 tháng 1, 2007

Cuộc Cách Mạng tại Các Cộng Hòa Thuộc Cựu Liên Bang Xô Viết

Cộng Hòa Georgia và cuộc Cách Mạng Hoa Hồng

Cách Mạng Hoa Hồng thành công

Cuộc Cách Mạng Cam tại Ukrainer năm 2004

Màu Cam là biểu tượng tập họp và sự đồng lòng

Dân chúng các nơi trên toàn quốc Ukrainer đồng loạt biểu tình

Cách Mạng Tulip tại Kyrgyzstan năm 2005

Dân chúng Kyrgyzstan biểu tình

Hơn 100 ngàn người tu tập biểu tình trước trụ sở Quốc Hội

Dân Chúng Kyrgyzstan biểu tình, đốt xe

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét