05 tháng 1, 2007

Nông Dân Khiếu Kiện

Biểu tình tại Sài Gòn

Bà con Hưng Yên biểu tình tại Hà Nội

Biểu tình dưới trời mưa

Biểu tình trước trụ sở Văn Phòng Quốc Hội

Công an ngăn chận phóng viên

Nông dân Bến Tre lên Sài Gòn biểu tình

Nông dân các tỉnh phía Bắc đi khiếu nại

Bà Đỗ Thị Luyện

Bà Hoàng Thị Diên

Bà Nguyễn Thị Châu.

Bà Nguyễn Thị Gấm

Bà Ninh Thị Định

Bà Nguyễn Thị Hồng

Dân Bình Thạnh Sài Gòn khiếu kiện

Dân Bình Thạnh Sài Gòn khiếu kiện

Nông dân Quảng Ninh tại công viên mai Xuân Thưởng

Nông dân đi khiếu kiện tại công viên Mai Xuân Thưởng

Công an còng tay một người dân đi khiếu kiện

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét