03 tháng 1, 2007

Cuộc Cách Mạng tại Hung Gia Lợi

Tổng Bí Thư Janos Kadar

Thủ Tướng Imre Nagy bị treo cổ

Lễ cải táng mộ cố Thủ Tướng Imre Nagy

Rezso Nyers

Nhà văn Arpad Goncz

Cảnh sát Hung Gia Lợi cắt biên giới Tiệp – Hung

Hàng trăm ngàn người tụ tập trước trụ sở Quốc Hội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét