02 tháng 1, 2007

Thế Chiến Thứ Hai


Adolf Hitler

Quân đội Anh đổ bộ lên Utah Beach

Quân Đội Hoa Kỳ đổ bộ lên Gold Beach

Tướng De Gaule trở về Pháp

Hội nghị Yalta

Hồng Quân Liên Xô tiến vào Bá Linh

Thành lâp khối NATO

Đối phó âm mưu tấn công của khối Cộng sản Đông Âu

Hoa Kỳ viện trợ tái thiết Tây Âu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét