05 tháng 1, 2007

Các Nhân Vật Đối Kháng

Nhóm 8406

Tiếp xúc với chính giới ngoại quốc

Đại diện khối 8406, viếng thăm Đức Đệ Tứ Tăng Thống

Hòa Thượng Thích Quảng Độ

Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế

Linh Mục Nguyễn Văn Lý

Giáo sư Nguyễn Thanh Giang

Giáo sư Hoàng Minh Chính

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét