01 tháng 11, 2007

London chào đón tác phẩm “Đông Âu Tại Việt Nam”

Ông Lý Thái Hùng đã đến London cho ra mắt tác phẩm Đông Âu Tại Việt Nam vào sáng Thứ Bảy 15/09/2007 vừa qua. Buổi ra mắt sách được tổ chức tại hội trường của một hội đoàn từ thiện của Vương quốc Anh có tên là Vietnamese Mental Health Services (Hội Tâm Thần Việt Nam), do sự điều hợp của MC Tôn Nữ Thuỳ Nhiên cùng với sự tham dự đông đảo của giới người Việt quan tâm tại London.

Bác sĩ Nguyễn Thành Khương đã thay mặt Ban Tổ Chức giới thiệu sơ lược về tác giả Lý Thái Hùng và tác phẩm Đông Âu Tại Việt Nam. Theo Bác sĩ Nguyễn Thành Khương thì “Niềm lạc quan khi đọc tác phẩm “Đông Âu Tại Việt Nam” là một niềm lạc quan rất khoa học và hợp lý dựa trên những dữ kiện nền tảng về con người Việt Nam, về công cuộc đấu tranh xã hội, văn hoá, tín ngưỡng, thời sự và kinh tế của một nước Việt Nam bị kìm kẹp suốt 32 năm dưới ách độc tài toàn trị nặng nề của cộng sản. Chúng ta nên đọc tác phẩm “Đông Âu Tại Việt Nam” để biết về một Việt Nam trong hiện tại và cũng đ ể thấy rõ một Việt Nam sẽ đi về đâu trong tương lai trước mắt ”.


Tiến sĩ Tôn Thất Tuấn thuộc thế hệ thứ hai của người Việt tại Anh đã lên diễn đàn nêu ra những nhận định và phê bình sách Đông Âu Tại Việt Nam. Theo Tiến sĩ Tôn Thất Tuấn thì “tác phẩm “Đông Âu Tại Việt Nam” đáp ứng được yêu cầu biên khảo lịch sử, nghiên cứu chính trị hàn lâm và thực dụng cho tình hình đang bấp bênh tại Việt Nam ngày nay. Nhất là các ý niệm cốt lỏi cho những giải pháp ổn định kinh tế, xây dựng xã hội, đầu tư giáo dục cho thời kỳ hậu cộng sản, không sớm mà cũng không muộn vậy”.

Phái viên Lê Hải của Đài BBC Luân Đôn đã đến hội trường làm phóng sự thu thanh buổi ra mắt sách tại London để phát thanh về Việt Nam và đã có đăng tin tức và hình ảnh trên trên Website BBC Việt Ngữ. Sau buổi ra mắt sách tại London, ông Lý Thái Hùng và các bạn lên xe đi thành phố Birmingham để chuẩn bị cho buổi ra mắt sách “Đông Âu Tại Việt Nam” vào ngày hôm sau, thì Đài BBC Luân Đôn lại điện thoại vào Mobile của ông để phỏng vấn thêm và truyền Live về VN lúc 3:30 pm. Ban Việt Ngữ đài BBC sau đó có lời mời ông Lý Thái Hùng thăm viếng đài BBC Luân Đôn vào lúc 2:30 pm ngày 18/09/2007, sau khi ông Lý Thái Hùng hoàn thành các buổi ra mắt tác phẩm của ông tại vương quốc Anh.

Ông Trần Văn Tòng, chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Vương quốc Anh nói với phái viên VNN ngay sau khi tham dự buổi ra mắt sách: “Chúng ta nên đẩy mạnh các hoạt động có tầm vóc văn hoá chính trị như hôm nay để nối kết thành phần trẻ tham gia vào công cuộc vận động tự do dân chủ cho Việt Nam”. Buổi ra mắt sách kéo dài từ 10 giờ sáng đến 1 giờ trưa thì kết thúc.

Bác sĩ Nguyễn Thành Khương đang giới thiệu tác giả
Lý Thái Hùng và tác phẩm Đông Âu Tại Việt Nam
trong buổi ra mắt sách tại London.
Tác giả Lý Thái Hùng đang trình bày về lý do
thúc đẩy ông viết tác phẩm Đông Âu Tại Việt Nam
Tác giả Lý Thái Hùng đang đối thoại với cử tọa
về tình hình Việt Nam và công cuộc đấu tranh cho dân chủ tự do
trong buổi ra mắt sách Đông Âu Tại Việt Nam ở London.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét