23 tháng 6, 2007

Ra Mắt Tác Phẩm “Đông Âu Tại Việt Nam” tại Toronto

Tác giả Lý Thái Hùng đang trao đổi với cử tọa
trong buổi ra mắt sách tại Toronto.
Tập sách Đông Âu Tại Việt Nam của tác giả Lý Thái Hùng đã được ra mắt tại thành phố Toronto với sự hiện diện đông đảo của quý vị đại diện các đoàn thể, các tổ chức và đồng hương tại đây. Buổi ra mắt sách đã khai mạc vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày 27 tháng 5 năm 2007 tại Thư Viện Sanderson, thành phố Toronto.

Sau phần nghi thức khai mạc, ông Trần Minh Thành, đại diện Cơ sở Đảng Việt Tân đã thay mặt Ban tổ chức lên chia xẻ một số lý do về việc tổ chức buổi ra mắt sách Đông Âu tại Việt Nam, trong đó, ông Thành nhấn mạnh đến nhu cầu tạo một diễn đàn trao đổi giữa các đoàn thể tại Toronto với tác giả Lý Thái Hùng về những biến chuyển của tình hình Việt Nam hiện nay đối chiếu với kinh nghiệm Đông Âu. Tiếp đó, ông Trần Minh Thành đã giới thiệu một đoạn phim tóm lược bối cảnh xảy ra cuộc cách mạng dân chủ tại Đông Âu, đặc biệt là cuộc cách mạng tại Ba Lan đưa đến thắng lợi của Công Đoàn Đoàn Kết vào năm 1989. Chính cuộc cách mạng tại Ba Lan đã khởi động sự tan rã hàng loạt chế độ Cộng sản tại Đông Âu.


Trong phần chia xẻ một số nhận xét về tác phẩm Đông Âu tại Việt Nam, nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng đã cho rằng tác giả Lý Thái Hùng đã có công trong việc trình bày một cách chi tiết về sử Đông Âu bằng tiếng Việt mà từ trước đến này chưa hề có xuyên qua việc nghiên cứu về cuộc cách mạng dân chủ tại đây. Nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng cũng đã đánh giá tác phẩm Đông Âu tại Việt Nam sẽ là một tài liệu sử giúp cho các thế hệ trong tương lai hiểu rõ hơn về một thời kỳ biến động của Thế giới và của đất nước Việt Nam. Ông Đặng Đức Hậu một nhà hoạt động trong Cộng đồng người Việt tại Toronto cũng đã lên chia xẻ một số nhận xét về tác phẩm. Ông Hậu cho rằng tác phẩm đã ra đời rất đúng lúc công cuộc đấu tranh tại Việt Nam có những diễn biến tích cực mà người Việt Nam cần rút tỉa những bài học ở Đông Âu để ứng dụng thành công tại Việt Nam. Tuy nhiên theo ông Hậu thì một số đề nghị của tác giả trong Chương X liên quan đến các giải pháp giải quyết bài toán độc tài Cộng sản cũng như xây dựng một đất nước tự do dân chủ cần phải thảo luận rộng rãi vì đây là phần quan trọng để có sự đồng thuận chung.

Trong phần phát biểu về động lực và những vui buồn trong việc soạn thảo tập sách Đông Âu tại Việt Nam, ông Lý Thái Hùng đã chia xẻ rằng lúc đầu ông không có ý định in thành sách mà chỉ giữ để nghiên cứu cho chính ông; nhưng những biến chuyển của tình hình Việt Nam trong năm 2005 với việc CSVN phải phóng thích một số tù nhân chính trị như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Nguyễn Đình Huy... và nhất là những áp lực đấu tranh mạnh mẽ của Cộng đồng người Việt tại hải ngoai, đã mở ra một bối cảnh đấu tranh mới, khiến ông thấy cần hoàn tất tác phẩm này. Sau phần phát biểu của ông Lý Thái Hùng là phần trao đổi giữa tác giả với cử tọa đã diễn ra vô cùng sôi nổi, đặc biệt một số cử tọa đã đề nghị cộng đồng Toronto thành lập một uỷ ban yểm trợ phong trào dân chủ tại quốc nội . Buổi lễ ra mắt tác phẩm Đông Âu tại Việt Nam chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều sau phần tiệc trà thân mật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét